Bc. Lenka Machková

Master's thesis

Marketingová komunikace globální značky v národním prostředí ČR (Případová studie komunikace značky Marvel v ČR)

Marketing communication of global brand in the national market in the Czech Republic (Case study of communication brand Marvel in the Czech Republic)
Abstract:
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací globální značky v národním prostředí ČR. Značka je pro účely této práce pojímána jako produkt svého druhu, a proto je využito teoretických východisek oboru marketingová komunikace s detailním pohledem na marketingový mix, respektive marketingový komunikační mix. Komunikovanou značkou je v diplomové práci značka Marvel, která je celosvětovým synonymem …more
Abstract:
This thesis deals with marketing communication of global brand in the national market of the Czech Republic. In this thesis the brand is taken as a particular kind of product and that is why theoretical resource field of marketing communication with detailed view to marketing mix and marketing communication mix are used. In this thesis brand Marvel is the communicated brand which is global synonym …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Mgr. Evžen Staněk

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní