Mgr. Žaneta Skálová

Bachelor's thesis

Site specific (vybrané divadelní projekty v Brně)

The Site Specific (Selected Theatre Projects in Brno)
Abstract:
Bakalářská práce Site specific (vybrané divadelní projekty v Brně) se zabývá fenoménem site specific a jeho dvanácti konkrétními brněnskými příklady. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola Líhnutí platformy site specific se soustředí na prapočátky a vlivy, které se odrazily na site specific od přelomu 19. a 20. století, přes 50. léta a Druhou divadelní reformu, konče akčním uměním …more
Abstract:
The diploma thesis, The Site Specific (Selected Theatre Projects in Brno), discusses a phenomenon of site specific theatre and some its concrete realizations in Brno. The thesis is divided into three main chapters. The first, Hatching of the platform site specific, maps the roots of the phenomenon from the late 19th century, through the 1950s and the second theatre reform, till the performance art …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2010
  • Supervisor: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta