Mgr. Šárka Kostelníčková

Bakalářská práce

Teaching grammar points / structures non-existent in Czech

Teaching Grammar Points / Structures Non-existent in Czech
Anotace:
Tato Bakalářská práce se zabývá výukou gramatických jevů, které neexistují českém jazyce. Snaží se nastínit pozadí vzniku těchto rozdílných gramatických jevů v češtině a angličtině z historického pohledu. Práce se pokouší odpovědět na otázky, jaké jevy to jsou, zdali by se gramatika obecně měla či neměla vyučovat a zaměřuje se na vhodné učební metody, které by mohly žákům na základní škole pomoci překonat …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with teaching grammar points and structures non-existent in Czech. The objective of the thesis is to foreshadow the background of the rise of different grammar points and structures in Czech and English from the historical point of view. It tries to answer questions what these structures are, whether grammar generally should or should not be taught and it focuses on appropriate …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta