Bc. Petra Faltýnková

Master's thesis

Pooperační bolest v intenzivní medicíně

Postoperative pain in intensive medicine
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na téma akutní pooperační bolest u pacientů v intenzivní péči. Svým obsahem je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí (teoretické a empirické). Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. Podstata spočívá v popisu definice pooperační bolesti, její klasifikace, dopadů bolesti na lidský organismus, faktorů ovlivňujících pooperační bolest, diagnostiky, terapie i ošetřovatelské …viac
Abstract:
The thesis is focuses on the topic of acute postoperative pain in patients in intensive care. Its content is divided into two consecutive parts (theoretical and empirical). The teoretical part is divided into two chapters. The essence is the description of the definition of postoperative pain, its classification, the impact of pain on the human body, factors affecting postoperative pain, diagnosis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedúci: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta