Bc. Mária Bušová

Bakalářská práce

Právní a etické aspekty asistované reprodukce

Legal and ethical aspects of assisted reproduction
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce, po úvodním seznámení s pojmy a metodami užívanými v oboru asistované reprodukce, přináší přehled historického vývoje a aktuálního stavu legislativy v oblasti asistované reprodukce na mezinárodní úrovni, v České republice, Velké Británii a na Slovensku. Všímá si přitom specifik v této oblasti v jednotlivých zemích. V další části se práce věnuje eticky problematickým aspektům …více
Abstract:
After an introduction concerned in terminology and metodology used in a field of assisted reproduction, the bachelor thesis offers an overview of the historical development and current stage in the international, Czech, British and Slovak legislative in the field. It brings an attention into the unique features of legislative frame in those countries. Thesis's next part is dedicated to the aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání