Bc. Daniel Vošahlík

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem, její význam v současnosti a pro budoucnost

Corporate social responsibility, its importance in the present and for future
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přínosy a negativy zavedení konceptu CSR pro firmu AHV, jejíž hlavní činností je ekologická likvidace odpadů, a to s ohledem na její stakeholdery. V teoretické části bakalářská práce analyzuje konkrétní témata společenské odpovědnosti firem a problémy trvale udržitelného rozvoje. Identifikuje jednotlivé skupiny stakeholderů a řeší její konkrétní vztahy ke společnosti jako …více
Abstract:
This thesis deals with the benefits and downside of the introduction of the concept of CSR to the company the AHV, whose principal activity is the ecological disposal of waste, and with regard to its Stakeholder. In the theoretical part of the thesis analizuje specific themes of corporate social responsibility and sustainable development issues. Identifies each group of Stakeholder and fixes its specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní