Bc. Klára Marinkovová

Bakalářská práce

Vývoj, počty a struktura neškolských vzdělávacích zařízení na Mostecku a jejich činnost

Development, Figures and Structure of the Non-school Educational Institutions in the Most Region
Anotace:
Tématem bakalářské práce je popsat činnost neškolských vzdělávacích zařízení na Mostecku. Zmapovat jejich vývoj, strukturu a definovat formy spolupráce s dalšími subjekty. V teoretické části se autorka věnuje školským i neškolským vzdělávacím zařízením, celoživotnímu vzdělávání a podpoře vzdělávání Evropskou unií. V praktické části se autorka zaměřuje na konkrétní neškolská vzdělávací zařízení, která …více
Abstract:
The subject of the bachelor work is to describe activities of non-school educational facilities in the Most region. To map their evolution, structure and define the forms of their cooperation with other subjects. In the theoretical section the author deals with school and non-school educational facilities, lifelong learning and support of education by European Union. In the practical section the author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Josef Švec
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní