Bc. Jitka ŽEMLIČKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení vybraných zemí EU za podpory metod multikriteriálního hodnocení variant

Evaluation of the selected EU countries with multi-criteria decision making methods
Anotace:
Práce se zabývá multikriteriálním hodnocením variant. Pro hodnocení byly vybrány nové členské země Evropské unie. Dále byla zvolena hodnotící kritéria, kterým byly stanoveny váhy. Multikriteriální analýza byla provedena pěti metodami a poté stanoveno kompromisní pořadí. Byly sledovány změny v pořadí zemí v období 2007 - 2010, tedy po vstupu do EU a v průběhu ekonomické krize.
Abstract:
This thesis is focused on multi-criteria decision making. There were chosen new EU countries for the evaluation. Then there were found suitable criteria and set scales for them. The multi-criteria analysis was made with five methods and then there was defined the compromise order. The results were compared in 2007 - 2010 period, when all countries became members of the EU and there was impact of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jana Friebelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽEMLIČKOVÁ, Jitka. Hodnocení vybraných zemí EU za podpory metod multikriteriálního hodnocení variant. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fxxb9q fxxb9q/2
2. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2012
Bulanova, L.
3. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.