Eva PAULEROVÁ

Diplomová práce

Analyticko-syntetická metoda výuky počátečního čtení v soudobé škole a její proměna

Analytical-synthetic method of teaching initial reading in the contemporary school and its transformation
Anotace:
Tématem předkládané diplomové práce je začlenění inovativních prvků výuky počátečního čtení metody analyticko-syntetické v učebnicích různých nakladatelství. Jak se tato metoda proměnila a neustále proměňuje od původního pojetí J. Hřebejkové. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická se zabývá fyziologii procesu čtení, rozvojem počátečního čtení v primární škole, metodami …více
Abstract:
The subject of this thesis is to incorporate innovative elements of teaching reading analytical and synthetic methods in the textbooks of different publishers. As this method has changed and is constantly changing from the original concept J. Hřebejk. The work is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical physiology deals with the process of reading, the development of the initial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Švrčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAULEROVÁ, Eva. Analyticko-syntetická metoda výuky počátečního čtení v soudobé škole a její proměna. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta