Bc. Zuzana Johanesová

Master's thesis

Implicitné a explicitné postoje k telu a sebahodnotenie u klinickej a neklinickej populácie

Implicit and Explicit Body Image and Self-esteem in Clinical and Nonclinical Population
Abstract:
The thesis deals with the correlation between implicit and explicit attitudes to body image and self-esteem in clinical and nonclinical population. The thesis has several aims. Firstly, to determine the difference between implicit and explicit attitudes to body image, self-esteem and importance of appearance in clinical and nonclinical population. Secondly, to determine the correlation between self …viac
Abstract:
Témou diplomovej práce je vzťah medzi implicitnými a explicitnými postojmi k telu a sebahodnotením u klinickej a neklinickej populácie. Práca si stanovila nasledujúce ciele. Po prvé, zistiť, či sa klinická a neklinická populácia líši v sile implicitných a explicitných postojov k telu, v intenzite sebahodnotenia a v miere dôležitosti vzhľadu vlastného tela. Po druhé, zistiť vzťah sebahodnotenia s implicitnými …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedúci: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta