Bc. Jan Khýr

Diplomová práce

Počítačové hry coby ovlivňující faktor pro zlepšení technické a informační gramotnosti u dětí

Computer games as influence factor improving technical and information literacy of children
Anotace:
Diplomová práce na téma Počítačové hry coby ovlivňující faktor pro zlepšení technické a informační gramotnosti se snaží nabídnout převážně rodičům a pedagogům jiný pohled na počítačové hry. Práce je tedy zaměřena převážně na to, zda může být hraní počítačových her žákům přínosné a zda se zájmu o tyto hry, který je u dnešních dětí znatelný, nedá pozitivně využít. V teoretické části se práce kromě nadefinování …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of the computer games. It concentrates mainly on the aspects influencing pupil´s improvement in informational and technical skills. It offers different points of view on the computer games which can be useful to the parents as well as the teachers. The thesis examines whether the playing of the computer games can be useful to children in their educational process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta