Theses 

Kvantitativně lingvistický software – Bc. Vladimír MATLACH

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vladimír MATLACH

Diplomová práce

Kvantitativně lingvistický software

Quantitative Linguistic Software

Anotace: Cílem této práce je vytvořit a dále představit software, který zprostředkuje kvantitativně lingvistickou analýzu textů, a to na základě zásady uživatelské přívětivosti a přístupu, který od uživatele tohoto softwaru nebude vyžadovat jakékoliv hlubší či systematičtější znalosti matematiky, statistiky, programování a kvantitativní lingvistiky, ať už v teoretické nebo jen praktické rovině. Smyslem této práce je tedy umožnit nejen kvantitativní lingvistice, ale i dalším vědním oborům a disciplínám (jakými jsou například historiografie, psychologie, biologie aj.), využívat kvantitativně-lingvistické analýzy textů pomocí specializovaného softwaru, který uživateli poskytne všechny potřebné metody a nástroje takové analýzy, počínaje samotným zpracováním textů a konče statistickým vyhodnocením a vizualizací výsledků. Text této práce se pak zabývá esenciální problematikou, která v tomto kontextu kvantitativní lingvistiku provází, tj. zejména problematikou tokenizace a lemmatizace. Dále se text věnuje několika plně ilustrovaným způsobům, jakými lze tento software používat, včetně několika ukázek jeho reálných aplikací. Závěrem se práce zaměřuje na možnosti, jakými lze představovaný software upravovat a implementovat do něj nové funkce.

Abstract: The aim of this thesis is to create and introduce new software, which will provide quantitative linguistic text analysis to users by respecting user-friendly control and over-all approach, which does not require any deeper or systematic knowledge of math, statistics, programming or quantitative linguistics, either in theoretical or practical form by its users. The purpose of this work is to enable quantitative linguistics and any other scientific discipline in the broadest sense (especially disciplines like historiography, psychology, biology etc.) to use quantitative linguistic text analysis with specialized software, which would provide all necessary methods and tools of this analysis to the user, starting with the text processing itself, and ending with statistical evaluation and visualization of the results. Text of this thesis is dedicated to present and introduce essential problems of quantitative linguistics in the context of natural text processing. Subsequently, the fully illustrated methods of the software usage are presented, including few previews of its real applications. The final section focuses on possibilities, how could be this presented software modified and how indices could be implemented.

Klíčová slova: Kvantitativní lingvistika, matematická lingvistika, software, statistika, indexy, analýza charakteristik textu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MATLACH, Vladimír. Kvantitativně lingvistický software. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 02:40, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz