Bc. Jiří Valoušek

Diplomová práce

Lingvistická a translatologická analýza odborného textu z oblasti automobilového průmyslu.

Linguistic and translatological analysis of the terminology in the field of automotive industry.
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je překlad čtyř ruských odborných textů z oblasti automobilového průmyslu, provedení lingvistické analýzy užité terminologie a provedení translatologické analýzy překladu. Teoretická část se zabývá automobilovým průmyslem, odborným stylem, termíny a překladem odborného textu. Praktická část je rozdělena na překlad, charakteristiku překládaného textu, lingvistickou …více
Abstract:
The goal of this thesis is to translate four Russian technical texts in the field of automotive industry, to perform linguistic analysis of used terminology and translatological analysis of the translated texts. Theoretical part of this thesis deals with issues of automotive industry, scientific style, technical terms and translation of technical text. The practical part of this thesis consists of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta