Bc. Severin Simko

Bakalářská práce

Výkonnostní testování aplikačního rámce Apache Storm

Performance Testing of Apache Storm Framework
Anotace:
Rastúci objem sieťovej prevádzky a rast internetu si vyžaduje nové riešenia pre efeftívnu analýzu sietí, najmä pre účely bezpečnosti. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preveriť aplikáčný rámec pre real-time spracovanie dát Apache Storm a tiež distibuovaný systém zasielania správ Apache Kafka. Na základe implementovaných agregačných funkcií mohla byť otestovaná výkonnosť rámca Storm. Podľa výsledkov …více
Abstract:
Increasing network traffic volume and growth of the Internet requires new solutions for effective network analysis, particularly for purposes of security. The aim of this bachelor thesis was to examine the real-time data processing framework Apache Storm and also the distributed messaging system Apache Kafka. Through the implemented aggregate functions the performance of Storm has been tested. According …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Filip Nguyen
  • Oponent: RNDr. Tomáš Jirsík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma