Bc. Eliška Pěničková

Bachelor's thesis

Prostředky marketingové komunikace pro seniory

Means of marketing communication for seniors
Abstract:
Teoretická část bakalářské práce se věnuje marketingové komunikace a jednotlivým nástrojům marketingového a komunikačního mixu. Dále se zaměřuje na specifika seniora jak z pohledu spotřebitele, tak z pohledu demografického stárnutí či typických nemocí ve stáří a také se snaží přiblížit marketingovou komunikaci ve farmaceutickém průmyslu, jak z všeobecného hlediska, tak z hlediska konkrétní farmaceutické …more
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with marketing communication and individual tools of marketing and communications mix. It also focuses on the specifics of how seniors from a consumer perspective and from the perspective of demographic again or typical diseases in old age and also trying to approach marketing communications in the pharmaceutical industry, both generally and in term of specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní