Theses 

Hodnocení stavu PP Lázeňský mokřad z hlediska ochrany biodiverzity pavoučích společenstev – Bc. Lucie HABERLANDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Lucie HABERLANDOVÁ

Master's thesis

Hodnocení stavu PP Lázeňský mokřad z hlediska ochrany biodiverzity pavoučích společenstev

Assessment of the Lázeňský mokřad Natural Monument from the point of view of biodiversity of spider communities

Anotácia: V této diplomové práci je zhodnoceno maloplošné zvláště chráněné území Lázeňský mokřad nedaleko Ostrožské Nové Vsi u Uherského Hradiště s celkovou rozlohou 9, 18 ha. U tohoto území byl podrobně rozebrán jeho současný stav a péče podle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích podle Svátka a Bučka z roku 2005 a tyto výsledky porovnány s dosavadním plánem péče. Byly zjištěny některé nedostatky a negativní vlivy (například to, že přes část území je projížděno motorovými vozidly a na jednom okraji lokality je několik let skladována tráva z pravidelného kosení). Z výzkumu mé bakalářské práce Charakteristika pavoučích společenstev Přírodní památky Lázeňský mokřad byly použity výsledky pro návrh souboru opatření ke zlepšení péče o biodiverzitu ve studované lokalitě na základě bioindikačně a faunisticky významných druhů. Z tohoto hlediska se jedná o významnou lokalitu a není potřeba žádné velké změny.

Abstract: Author of this diploma thesis deals with an assessment of the Lázeňský mokřad Natural Monument from the point of view of biodiversity of spider communities. This protected area is situated near Ostrožská Nová Ves in the vicinity of Uherské Hradiště. It has area of 9.18 ha large. Author of the diploma thesis researched the spider communities in the study area in the frame of bachelor thesis (Haberlandová 2010). The protected area was studied by using methodology Svátek & Buček (2005). Authors? results were compared with current Management Plan (MP). MP was estimated in the frame of ecological requirements of spider communities. In conclusion, author suggests some new parts of management Plan in order to improve the system of management of study area with task to benefit for spider communities. The results are discussed with literature.

Kľúčové slová: PP Lázeňský mokřad, maloplošná zvláště chráněná území, současný stav, péče, bioindikačně a faunisticky významný druh

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2012
  • Zverejniť od: 5. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HABERLANDOVÁ, Lucie. Hodnocení stavu PP Lázeňský mokřad z hlediska ochrany biodiverzity pavoučích společenstev. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 2. 2019 17:14, 7. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz