Kateřina Gerová

Master's thesis

K vybraným aspektům rozdílných přístupů transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území statutárního města Opava

To Selected Aspects of Different Transformation Approaches of Residential Social Services for Disabled People in the Opava City
Abstract:
Abstrakt Cílem diplomové práce je analýza a komparace rozdílných přístupů transformace vybraných domovů pro osoby se zdravotním postižením na území statutárního města Opava s akcentem na přetrvávající a obtížně odstraňovatelné ústavní prvky v transformovaných pobytových sociálních službách. V teoretické části je popsán proces transformace, jsou vysvětleny pojmy humanizace, deinstitucionalizace, transformace …more
Abstract:
Abstract The aim of this thesis is to analyse and compare various approaches to the transformation of selected residential homes for disabled people in the Opava region. It focuses on persistent constitutional elements in transformed social services provided by residential homes. The theoretical part gives a description of the transformation proces and and an explanation of humanization, deinstitualization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 8. 2020
  • Supervisor: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě