Mgr. Petra Filová

Advanced ('rigorózní') thesis

Vymáhání daňových nedoplatků. Realizace daňové exekuce v praxi finančních úřadů.

Exaction of a back taxes. Realization of tax execution in practice tax office
Abstract:
Celý proces správy daní by nebyl dostatečně účinný, kdyby správce daně neměl k dispozici prostředky, jimiž by mohl daňový subjekt, resp.daňového dlužníka donutit, aby uhradil svoji splatnou daňovou povinnost. Základním donucovacím prostředkem je daňová exekuce.Z časového hlediska poslední částí daňového řízení je vymáhací řízení, jehož centrem je právě daňová exekuce, která představuje jakousi tečku …more
Abstract:
Process tax administration is effectual, when tax administrator dispose of means in order to he bullied tax debtor in settlement of tax. Primar compulsory mean is tax execution.Final phase exaction of a tax is tax execution. Aim of exaction of a tax is above all to levy bills tax at a moment's notice and minimal coats.I construe questions of exaction of a tax in rigorous work in the concrete implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 8. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2007

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta