Jana Houzarová

Bachelor's thesis

Ekonomický význam lázeňství ve vybraném regionu České republiky

Economic importance of spas in the selected region of Czech Republic
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá ekonomickým významem lázeňství v Karlových Varech. Zaměřila jsem se na přínos lázeňských hostů. Sledovala jsem jak velký vliv má jejich vývoj na vybranou ekonomickou destinaci, jestliže jejich počet za pozorované období klesá, nebo stoupá. K řešení byly použité statistické metody korelační a regresní analýzy. Pomocí těchto analýz byly změřeny výše poplatků vybíraných z provozu …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the economic importance of the spa in Karlovy Vary. I followed how much influence the development of spa guests selected economic destination, if the number of guests increases or decreases. Were used statistical methods of correlation and regression analysis. Using these analyzes were measured amount of fees collected from the operation of spa services, the number of doctors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Studnička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / odbor:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Destination Management in the Turism Industry