Jana Houzarová

Bachelor's thesis

Ekonomický význam lázeňství ve vybraném regionu České republiky

Economic importance of spas in the selected region of Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá ekonomickým významem lázeňství v Karlových Varech. Zaměřila jsem se na přínos lázeňských hostů. Sledovala jsem jak velký vliv má jejich vývoj na vybranou ekonomickou destinaci, jestliže jejich počet za pozorované období klesá, nebo stoupá. K řešení byly použité statistické metody korelační a regresní analýzy. Pomocí těchto analýz byly změřeny výše poplatků vybíraných z provozu …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the economic importance of the spa in Karlovy Vary. I followed how much influence the development of spa guests selected economic destination, if the number of guests increases or decreases. Were used statistical methods of correlation and regression analysis. Using these analyzes were measured amount of fees collected from the operation of spa services, the number of doctors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Studnička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze