Bc. Pavlína Janáčková

Master's thesis

Energetická bezpečnost států Visegrádské čtyřky v oblasti dodávek ropy – současná situace, možnosti budoucího vývoje a spolupráce

Energy Security of Visegrád Countries in the Area of Oil Supplies – Current Situation, Future Possibilities and Cooperation
Anotácia:
Práce se zabývá energetickou bezpečností států Visegrádské skupiny v oblasti bezpečnosti dodávek ropy. Jejím hlavním úkolem je prozkoumat, jakou roli hraje ropa v energetických mixech všech čtyř států a jak je zajištěna diverzifikace jejích dodávek.Z této analýzy odvodit konkrétní společné zájmy a identifikovat možnosti pro rozvoj spolupráce při zajišťování energetické bezpečnosti dodávek ropy na půdě …viac
Abstract:
This thesis deals with the energy security of Visegrád countries in the area of ensuring save oil supplies. Its main aim is to analyze the role of oil in the energy mixes of all four V4 member states and the level of diversification of their transport routes. This analysis will further serve as a basis for identification of common interests in the area of energy security of oil supplies and ways how …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations