Bc. Pavlína Janáčková

Master's thesis

Energetická bezpečnost států Visegrádské čtyřky v oblasti dodávek ropy – současná situace, možnosti budoucího vývoje a spolupráce

Energy Security of Visegrád Countries in the Area of Oil Supplies – Current Situation, Future Possibilities and Cooperation
Abstract:
Práce se zabývá energetickou bezpečností států Visegrádské skupiny v oblasti bezpečnosti dodávek ropy. Jejím hlavním úkolem je prozkoumat, jakou roli hraje ropa v energetických mixech všech čtyř států a jak je zajištěna diverzifikace jejích dodávek.Z této analýzy odvodit konkrétní společné zájmy a identifikovat možnosti pro rozvoj spolupráce při zajišťování energetické bezpečnosti dodávek ropy na půdě …more
Abstract:
This thesis deals with the energy security of Visegrád countries in the area of ensuring save oil supplies. Its main aim is to analyze the role of oil in the energy mixes of all four V4 member states and the level of diversification of their transport routes. This analysis will further serve as a basis for identification of common interests in the area of energy security of oil supplies and ways how …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Relations