Lenka Černá

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Prevence drogových závislostí u dětí předškolního věku a její realizace v praxi

Anotace:
Absolventská práce se zabývá problematikou z oblasti drogové prevence u dětí v předškolním věku. Cílem práce je představit výuku drogové prevence v mateřské škole a zdůraznit její význam pro další utváření postojů dětí. Zjistit zkušenosti předškolních dětí s návykovými látkami. Práce obsahuje dvě části. Část teoretická se zabývá vymezením pojmu droga, závislost, návykové chování, primární prevence …více
Abstract:
The graduate work is concerned with the issue of drug prevention by pre-school age children. The target of the work is to present the drug-prevention education in kindergartens and to emphasise its importance for further formulation of attitudes of children. To reveal the experience of pre-school age children with addictive drugs. The work has two parts. The theoretical part deals with definition of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 10. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Vorlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická