Theses 

Logistické činnosti v dopravních firmách – Richard Čáp

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Richard Čáp

Master's thesis

Logistické činnosti v dopravních firmách

Logistic activities in transport companies

Anotácia: V diplomové práce se snažím ve vybrané dopravní společnosti zkoumat procesy, které ve firmě probíhají a na jejich základě navrhovat různá opatření a zlepšení. Po nastudování několika odborných publikací se snažím do firmy zavést dopravní informační systém spolu se sledovacím systémem. Spolu tak pomohou některé firemní procesy urychlit, zpřehlednit a případně i úplně elektronizovat. Informace, které tyto programy poskytnou, mohou sloužit pro podrobné finanční analýzy a určení dalších budoucích strategií a cílu. Tím se firma dobře připraví na možnost stát se nejen dobrou dopravní společností, ale také schopnou zasílatelskou (spediční) firmou, která nabídne svým zákazníkům více logistických služeb. Díky svému areálu, dopravní i přepravní technice a budovám, které firma vlastní na to určitě potenciál má. Nestačí však pouze zavést tyto systémy, ale je třeba analyzovat i některé další procesy probíhající ve firmě. Podrobně byl nastíněn vliv ceny motorové nafty na zisk z prováděných přeprav. Dále byly tyto přepravy optimalizovány, tak aby náklady s nimi spojené byly co nejmenší. Proto byla podrobně zkoumána i nákladní vozidla ve firemním vozovém parku. Nakonec bylo zjištěno, že některá vozidla stačí jen přesunout na jiné destinace přeprav a jiné by bylo dobré vyměnit za novější.

Abstract: As a result of a case-study based on a transport company, I have suggested various measures which might be implemented to improve utility of the fleet to achieve improved profitability. My studies have formed the basis of this thesis. Amongst the measures which I have suggested, is the adoption of a digital tracking system, which will result in improved profitability on current contracts held by the company. The new system will also leave the company well placed to compete for new business.In addition to review of the logistics, various financial anayses were carried-out, particularly with regard to the impact of ever-increasing diesel prices and including a cost / benefit analysis, to compare the overall cost of running new trucks by comparison to used trucks. After considering lease costs, acquisition costs, maintenance requirements and fuel consuption, it was concluded that there was some benefit in replacing older trucks with newer, more fuel-efficient trucks, which require less maintenance.

Kľúčové slová: logistika dopravní, systémy informační dopravní, náklady přepravní dopravní, dopravní firma

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedúci: Pavel Bachmann
  • Oponent: Vítězslav Hálek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 5. 2019 16:21, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz