Ing. Miriam Škachová

Master's thesis

Spotřební chování, segmentace trhu a enormní zadlužování obyvatelstva

Consumption bahaviour, the market segmentation and enormous household's insolvency
Abstract:
Práce zachycuje základní podstatu spotřebního chování společnosti. Vysvětluje příčiny krizové zadluženosti v mezinárodním obchodě, koncepci podnikatelského řízení. Jsou nám přiblíženy sociální důsledky zadlužování domácností. Ve střední části je zachycena analýza současného stavu tržního chování, přiblížena segmentace trhu, analýza konkurence marketingového prostředí. V závěru se zabývá sociálními …more
Abstract:
My thesis takes down the substance consumption behaviour of communities. It explains some causes of crisis insolvency in the international trade,a conception of entrepreneurial management. It gets closer to the social effects of household´s insolvency. In the middle of my thesis I show the analysis of present situation on the market behaviour, it is come near the market segmentation, the analysis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2008
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Šikola, CSc.
  • Reader: PhDr. Marie Hamplová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance