Petra Tomancová

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity v daňové praxi podniků

employee benefits in tax practice of business
Anotace:
Bakalářská práce v teoretické části vymezuje základní pojmy z oblasti odměňování zaměstnanců, především zaměstnaneckých benefitů a jejich daňových dopadů. V analytické části, na základě dotazníkového šetření v konkrétním podniku, je provedena analýza poskytovaných benefitů, a to jak z hlediska daňových dopadů pro zaměstnance a zaměstnavatele, tak v komparaci s požadavky zaměstnanců. Na základě získaných …více
Abstract:
Bachelor thesis in the theoretical part defines basic concepts in the field of employee remuneration, especially employee benefits and their tax implications. In the analytical part, based on the questionnaire inquiry in a particular company, an analysis of the benefits provided is carried out, both in terms of tax implications for employees and employers, as well as in the comparison with the requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Irena Rausová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING