Mgr. Jana Velčevová Přikrylová

Diplomová práce

Finanční podpora mladých rodin

Financial Support of Young Families
Anotace:
Tématem diplomové práce je finanční podpora mladých rodin. Tato problematika je velmi důležitá nejen pro Českou republiku, ale také pro ostatní státy Evropské unie. Finanční podpora mladých rodin nemá jenom ekonomický nebo sociální rozměr, ale má také vést k rozhodnutí založit a rozšiřovat rodinu. V diplomové práci se zabývám podporou v oblasti daní, sociální podpory, bytové problematiky mladých rodin …více
Abstract:
The theme of my diploma thesis is Financial support of young family.This problems is very important not only for the Czech republic but for other states of the European Union. Financial support of young family has not only economically and social dimension but also have to lead to decision to found and extend the family. In diploma thesis I concerned with support in tax area, social support, habitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta