Karin VODIČKOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení názorů a postojů ke stravování a pohybu u dívek s poruchou příjmu potravy.

Review of opinions and attitudes to the diet and movement of girls with eating disorder.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou, která je důležitou součástí také sportu a to konkrétně dvěmi oblastmi, stravou a poruchami příjmu potravy. Nejprve práce popisuje jednotlivé složky stravy a jejich vhodné poměry. Následující část je obecně věnována poruchám příjmu potravy a současné situaci těchto nemocí v České republice a zahraničí. V dalších kapitolách se blíže věnujeme anorexii a objasňujeme …více
Abstract:
Bachelor thesis goes through the problems which are nowadays important parts of sport as well; we talk especially about two areas - nurture and eating disorder. First, the work talks about certain parts of nurture and its correct ratios. The second part deals with the eating disorder in general and the situation of these diseases in Czech Republic and abroad. Next chapters deal with Anorexia nervosa …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VODIČKOVÁ, Karin. Hodnocení názorů a postojů ke stravování a pohybu u dívek s poruchou příjmu potravy.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport