Lucia Borsuková

Diplomová práce

SWOT analýza neziskové organizace

SWOT analýza neziskové organizace
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vypracování SWOT analýzy Nadace Via prostřednictvím které budou odhaleny potenciální příležitosti a hrozby pro danou organizaci a její současné silné a slabé stránky. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, teoretická východiska a samotný proces týkající se tvorby SWOT analýzy. Popsaná metodika a zvolené metody jsou následně využita v části praktické na …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a SWOT analysis of the Via Foundation through which is detected potential opportunities and threats for the organization and its current strengths and weaknesses. The theoretical part explains the basic concepts, theoretical knowledge and the process itself concerning the creation of a SWOT analysis. The described methods are then used in the practical part on the …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je vypracovanie SWOT analýzy Nadácie Via prostredníctvom ktorej budú odhalené potenciálne príležitosti a hrozby pre danú organizáciu a jej súčasné silné a slabé stránky. V teoretickej časti práce sú vysvetlené základné pojmy, teoretické východiská a samotný proces týkajúci sa tvorby SWOT analýzy. Popísaná metodika a zvolené metódy sú následne využitá v časti praktickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Hana Vávrová
  • Oponent: Karolína Fialová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51213