Ing. Jana Maříková

Bakalářská práce

Evropský sociální fond a podpora zaměstnanosti

European social fund for employment promotion
Anotace:
Tato práce je zaměřena na Evropský sociální fond (ESF), jehož hlavním cílem je dosažení vysoké zaměstnanosti a snižování národních, regionálních a místních rozdílů v zaměstnanosti. Cílem práce je provést analýzu socioekonomické situace Libereckého kraje a pomocí průzkumu zjistit, zda jsou subjekty v kraji schopny úspěšně a dostatečně žádat o zdroje z ESF.
Abstract:
This work is focused on the European social fund (ESF), the main goal of which is both achievement of high employment and reduction of national, regional as well as local differences in employment. The target of this work is to evaluate socioeconomic situation of the Liberec region, and to find out, with the help of search, whether the regional bodies are able both successfully and sufficiently ask …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní