Martin Seko

Bakalářská práce

Projekt financování technického zázemí odborné laboratoře na Vysoké škole ekonomické

Financial project of multimedia laboratory equipment at the University of Economics
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti a následně vytvořit projekt financování HW a SW vybavení odborné laboratoře pro výuku multimédií na Vysoké škole ekonomické. Výstup bude koncipován tak, aby přehledně zmapoval relevantní zdroje financování v České republice a mohl posloužit jako návod pro ty, kteří budou při své práci s touto problematikou konfrontováni. Pořízení technického vybavení …více
Abstract:
Objective of this thesis is to analyze funding possibilities of hardware and software equipment in the multimedia laboratory at the University of Economics and create project of funding this equipment. The document will be conceived as well arranged view of funding situation in the Czech Republic. It will be usable as directions as well to those who will try to find a solution of similar situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2009
  • Vedoucí: Libor Krsek
  • Oponent: Martina Sušánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14766