Mgr. Hana Mlčochová, Ph.D.

Disertační práce

Study of microRNA significance in renal cell carcinoma pathogenesis

Study of microRNA significance in renal cell carcinoma pathogenesis
Anotace:
Světlobuněčné renální karcinomy (clear-cell renal cell carcinoma; ccRCCs) se řadí mezi geneticky velmi heterogenní skupinu onemocnění se značnými rozdíly ve své klinické manifestaci. V současné době jsou metastatické léze považovány za základní život ohrožující události v patogenezi renálního karcinomu. Důležitým procesem souvisejícím s invazivitou a metastatickým potenciálem nádoru je epiteliálně …více
Abstract:
Clear-cell renal cell carcinomas (ccRCCs) are genetically heterogeneous tumors presenting diverse clinical courses. Nowadays, metastatic lesions are considered as the basic life-threatening events in RCC pathogenesis. An important process with regards to tumor cell invasiveness and metastatic capacity is epithelial-mesenchymal transition (EMT). The aim of this study was to identify an integrated miRNA …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie