Veronika Krňávková

Diplomová práce

Komunikační mix hudební skupiny

Communication Mix of a Music Group
Anotace:
Tématem této diplomové práce je „Komunikační mix hudební skupiny“, který je aplikován na kapelu Cookies z Olomouckého kraje. Na současném hudebním trhu se v České republice vyskytuje velké množství kapel a dalo by se říci, že hudební trh je přesycený. Tento jev má za následek i momentální pokles poptávky po produkci hudební skupiny Cookies. Cílem této práce bylo zjistit, jaké komunikační nástroje jsou …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the „Communication Mix of a Music Group", which is applied on Cookies band from the Olomouc region. Based on the abundant number of music bands present on the Czech market we feel confident stating that the market is oversaturated. The purpose of this thesis was to identify what means of communication are the preferred ones and to apply them on the Cookies band. With …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Lenka Kauerová
  • Oponent: Petr Hlavačka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava