Gabriela Janská

Diplomová práce

Analýza pracovního místa a tvorba kompetenčního modelu ve společnosti Linde Material Handling Česká republika, s.r.o.

Job analysis and creation of competency model related to a position in the company Linde Material Handling Czech Republic, s.r.o.
Anotace:
Cílem práce je analyzovat problém v konkrétním podniku a navrhnout možné řešení na základě analýzy práce a tvorby kompetenčního modelu. Teoretická část popisuje rozdílné přístupy k definování pojmu kompetence, její strukturu a jednotlivé druhy. V další části se práce věnuje analýze pracovního místa, jednotlivým fázím tvorby kompetenčního modelu a metodám měření kompetencí. Praktická část aplikuje analýzu …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to analyze a problem in a particular company and to suggest a solution based upon a work analysis and a competency model. The theoretical part deals with various approaches to defining competency, its elements and types. Following part of this thesis presents a work analysis, the stages of making a competency model and defines methods of competency measuring. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Tereza Francová
  • Oponent: Renata Rýdlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13128