Bc. Lenka Fučíková

Diplomová práce

Návrh podnikatelského záměru založení Power Plate studia

The draft proposal a business plan of establishing of the Power plate studio
Anotace:
Předmětem naší diplomové práce „Návrh podnikatelského plánu založení Power Plate studia“ je vytvoření metodiky pro založení malého podniku s využitím teoretických i praktických poznatků a dále vypracování zakladatelského podnikatelského plánu pro konkrétní podnik. První, teoretická, část je zaměřena na rešerši odborné literatury a vysvětlení základních pojmů k dané problematice. V druhé, praktické …více
Abstract:
The subject of the our thesis “ The draft proposal a business plan of establishing of the Power plate studio” is a creation of methodology for establishing a small business using the theoretical and practical knowledge and develop a business plan for founding a specific company. The first, theoretical part focuses on research literature and an explanation of basic concepts on the matter. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií