MUDr. Zdeněk Vavro

Bachelor's thesis

Kontrola zacházení s návykovými látkami krajským úřadem u poskytovatelů zdravotních a sociálních pobytových služeb

Control of Addictive Substances Regional Authority Providers Health and Social Housing Services
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kontroly návykových látek, která je v přenesené působnosti realizována krajskými úřady. Autor se ve své práci zabývá pojmem zdravotnická dokumentace, protože ta tvoří podklady pro kontrolní činnost. Dále se věnuje podmínkám, které musí splňovat osoby provádějící kontroly návykových látek. Osobní zkušenosti s problematikou kontroly návykových látek autor …more
Abstract:
The bachelor dissertation is focused on the issue of the control of Addictive Substances that is realised by Regional Authorities in delegated competences. The author tries to deal with the concept of Medical Documentation in his bachelor dissertation because it creates the sources for control activities. Furthermore he devotes to the conditions that have to be followed by the persons participating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta