Bc. Kamila Suchánková

Bakalářská práce

Kvalita života seniorů z pohledu sociálních pracovníků v zařízeních pobytových sociálních služeb v Trutnově

Quality of seniors live from the point of view of social workers in residential social services facilities in Trutnov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kvalitou života seniorů, problematikou stáří a stárnutí a změnami ve stáří. Práce rozebírá základní pojmy, které se týkají tohoto tématu. Práce obsahuje také popis trutnovského seniorského zařízení, stručný popis příslušných zaměstnanců a popis aktivní pracovní činnosti, kterou se seniory provádí. Cílem práce je zjistit, podle jakých faktů sociální pracovníci v zařízení pro …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the quality of life of seniors, the issue of old age and aging and changes in old age. The thesis analyzes the basic concepts related to this topic. The thesis also contains a description of the senior facility in Trutnov, a brief description of the relevant employees and a description of the active work activities that the elderly perform. The aim of this work is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/oex42/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Lavičková
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě