Jana SVOROVÁ

Bakalářská práce

Zjištění schopnosti vybraných ligninolytických hub dekolorizovat směsi barviv na agarovém mediu

Study of the ability of selected ligninolytic fungi to decolorize dye mixtures in agar medium
Anotace:
Houby bílé hniloby představují nejdůležitější rozkladače ligninu. Lignin degradují pomocí extracelulárních oxidačních enzymů. Ligninolytické enzymy mohou díky široké substrátové specifitě oxidovat také různé environmentální polutanty. Mezi tyto látky se řadí i syntetická barviva. V této práci byly zkoumány schopnosti ligninolytických hub Irpex lacteus a Dichomitus squalens dekolorizovat směs barviv …více
Abstract:
The white-rot fungi are the most significant lignin degraders. They degrade lignin by extracellular oxidative enzymes. The ligninolytic enzymes also oxidize various environmental pollutants. Synthetic dyes are one group of these pollutants. In this thesis was studied ability of ligninolytic fungi Irpex lacteus and Dichomitus squalens to decolorize dyes mixture Remazol Brilliant Blue R, Disperse Blue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOROVÁ, Jana. Zjištění schopnosti vybraných ligninolytických hub dekolorizovat směsi barviv na agarovém mediu. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta