Martin Bízik

Bachelor's thesis

Metódy a metriky analýz návštevnosti s využitím Google Analytics v malom podniku

Methods and metrics of analysis visit by using Google Analytics in small-sized business
Abstract:
BÍZIK, Martin: Methods and metrics of analysis visit by using Google Analytics in small-sized business. [Bachelor’s thesis]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Department of Quantitative methods and computer science. Supervisor: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. Year of defense: 2014. Number of pages: 57 . The Bachalor´s thesis concern of web analysis problems …more
Abstract:
BÍZIK, MARTIN: Metódy a metriky analýz návštevnosti s využitím Google Analytics v malom podniku. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 57 . Bakalárska práca sa zaoberá problematikou webovej analýzy, metód akými získava …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK