Bc. Denis Kokotek

Bakalářská práce

Google Analytics a jeho role při zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Google Analytics and its role in increasing the company's competitiveness
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje použití nástroje Google Analytics v oblasti optimalizace webu. Teoretická část zahrnuje definici základních pojmů v marketingu, charakteristiku přesnosti dat a popis samotného nástroje. V praktické části jsou pomocí nástroje Google Analytics provedeny dílčí analýzy návštěvnosti webu na jejichž základě jsou navržena řešení, která mají za cíl zvýšení konkurenceschopnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the use of the Google Analytics tool in the field of website optimizing. Theoretical part includes definition of basic marketing terms, characteristic of data accuracy and description of the Google Analytics tool itself. In practical part are the individual analyses performed, on whose basis are the suitable solutions formed with the aim to increase company's competitiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Kadlubiec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem