Damián Šimeček

Bachelor's thesis

Sociální komunikace jako základ obchodních dovedností

Social comunication as cornerstone of business skills
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na sociální komunikaci, jako základ obchodních dovedností. Popisuje sociální komunikaci, obchod, techniky vyjednávání a psychologii prodeje. V praktické části budou zpracovány rozhovory s pěti respondenty z různých oborů s různými povoláními, aby v bakalářské práci byla vyobrazena, co největší rozmanitost odpovědí s cílem získat odpovědi na výzkumné otázky. Závěr bakalářské …more
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on social communication as the basis of business skills. Describes social communication, business, negotiation techniques and sales psychology. In the practical part, interviews with five respondents from different fields with different professions will be processed, so that the greatest possible variety of answers can be depicted in the bachelor's thesis in order to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2023
  • Supervisor: Mgr. Igor Pruša, Ph.D. et Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.