Bc. Julie Jílková

Diplomová práce

Osobní prodej - efektivní nástroj prodeje

Personal Selling: An Effective Selling Technique
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je osobní prodej jako efektivní nástroj prodeje. Teoreticko-metodologická část v souladu se stavem aktuálních teoretických poznatků zachycených v odborné literatuře přináší vysvětlení základních pojmů vztahujících se k dané oblasti a specifikaci všech důležitých okolností, které oba hlavní aktéry prodeje, tj. prodejce i zákazníka, při prodejním procesu zásadním způsobem ovlivňují …více
Abstract:
The diploma thesis deals with personal selling as an effective selling technique. In harmony with the current status of theoretical findings reflected in professional literature, the theoretical-methodological part elucidates fundamental terminology and specifies all important factors influencing fundamentally both the main actors, i.e. the seller and the buyer, in the selling process. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce