Ján Koščo

Diplomová práce

Porovnanie PHP frameworkov Symfony 2 a Zend Framework 2

Porovnání PHP frameworků Symfony 2 a Zend Framework 2
Anotace:
Diplomová práce se zabývá srovnáním dvou webových aplikačních frameworků jazyka PHP. Cílem práce je poskytnout komplexní pohled na možnosti, rozdíly a výhody zvolených frameworků. Hlavním zdrojem pro srovnáni jsou ukázkové webové aplikace. Pro komplexní srovnáni byly zvoleny různá kritéria, které analyzují jejích vlastnosti. Tato kritéria jsou rozděleny do pěti celků. Podpora technologií, zkoumá kompatibilitu …více
Abstract:
Master thesis deals with a comparison of two web application frameworks in PHP. The aim of this work is to provide a comprehensive view of the possibilities, differences and advantages of the selected frameworks. The main source for comparison is sample web applications that demonstrate these possibilities. For a comprehensive comparison, various criteria were chosen to analyze the properties of frameworks …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá porovnaním dvoch webových aplikačných frameworkov jazyka PHP. Cieľom práce je poskytnúť komplexný pohľad na možnosti, rozdiely a výhody zvolených frameworkov. Hlavným zdrojom pre porovnávanie sú ukážkové webové aplikácie. Pre komplexné porovnávanie boli zvolené rozličné kritéria, ktoré analyzujú ich vlastnosti. Tieto kritéria sú rozdelené do piatich celkov. Podpora technológií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Tomáš Fesič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39381

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie