Mgr. Petr Skryja, LL.M.

Disertační práce

Tradiční karate jako prostředek formování hodnot životního stylu

Traditional Karate as a Means of Shaping Lifestyle Values
Anotace:
Cílem Disertační práce bylo ověřit existenci vztahu mezi formováním identity jedince a studiem tradičního karate pro potřeby běžného života a identifikovat klíčové aspekty podílející se na procesu dosažení ideální identity každého člověka ve společnosti. I z pohledu životní filozofie, která je úzce spjatá se životním stylem každého jedince. Práce využívá jak kvalitativních, tak kvantitativních metod …více
Abstract:
The aim of the dissertation was to verify the existence of the relationship between the formation of individual identity and the study of traditional karate for the needs of everyday life and to identify the key aspects involved in the process of achieving the ideal identity of each person in society. Even from the point of view of life philosophy, which is closely related to each individual's lifestyle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 11. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií