Lukáš Pernička

Bachelor's thesis

Finančí analýza "Teplo Bruntál, a.s."

Financial analysis of the “TEPLO Bruntál, a.s.” company
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti TEPLO Bruntál, a.s. ve sledovaném období let 2006 -- 2010. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické je popsána podstata finanční analýzy a použitý metodický aparát. V části praktické jsou aplikovány teoretické poznatky na analyzovanou společnost a následně interpretovány. K analýze společnosti je využito …more
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is an evaluation of financial situation of the "TEPLO Bruntál, a.s." company over the period of years 2006 -- 2010. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. Principles of a financial analysis and used methods are described in theoretical part. These methods are applied on the analyzed company and commented in a practical part. Horizontal and vertical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 12. 2012
  • Supervisor: Peter Slunčík
  • Reader: Jindřich Špička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34078