Lukáš Pernička

Bachelor's thesis

Finančí analýza "Teplo Bruntál, a.s."

Financial analysis of the “TEPLO Bruntál, a.s.” company
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti TEPLO Bruntál, a.s. ve sledovaném období let 2006 -- 2010. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické je popsána podstata finanční analýzy a použitý metodický aparát. V části praktické jsou aplikovány teoretické poznatky na analyzovanou společnost a následně interpretovány. K analýze společnosti je využito …viac
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is an evaluation of financial situation of the "TEPLO Bruntál, a.s." company over the period of years 2006 -- 2010. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. Principles of a financial analysis and used methods are described in theoretical part. These methods are applied on the analyzed company and commented in a practical part. Horizontal and vertical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 12. 2012
  • Vedúci: Peter Slunčík
  • Oponent: Jindřich Špička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34078