Michaela POSPÍŠILOVÁ

Bachelor's thesis

Plánování evakuace, jako součást krizové připravenosti Nemocnice České Budějovice, a. s.

Planning of evacuation, like a part of crisis preparedness Hospital České Budějovice, a. s.
Anotácia:
Cílem bakalářské práce bylo posoudit současný stav připravenosti Nemocnice České Budějovice, a. s. na řešení vzniku mimořádné události s důrazem na její případnou evakuaci. Dále pak posoudit informovanost personálu Nemocnice České Budějovice, a. s. o znalostech doporučených způsobů chování při vzniku mimořádné události se zvláštním důrazem na evakuaci. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zodpovědět …viac
Abstract:
The goal of bachelor thesis was to assess a current state of preparedness in Hospital České Budějovice, jsc for dealing with an extraordinary event. The stress was put on potential evacuation of the hospital. Next thing to assess was awareness of employees of Hospital České Budějovice, jsc about knowledge of recommended behaviour when an extraordinary event occurs. The emphasis was put on evacuation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zverejniť od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Ing. Marie Charvátová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Michaela. Plánování evakuace, jako součást krizové připravenosti Nemocnice České Budějovice, a. s.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses gdckp6 gdckp6/2
3. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.