Tamara HOUDKOVÁ

Bakalářská práce

Komplikace při PET/CT vyšetřeních a četnost výskytu na oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a. s.

Complications during PET / CT examinations and frequency of occurration at the Department of Nuclear Medicine in České Budějovice Hospital, a.s.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komplikacemi během PET/CT vyšetření. Komplikacemi při PET/CT vyšetřeních lze rozumět jednak jevy komplikující průběh vyšetření ve smyslu ovlivnění kvality výstupu vyšetření, jednak zdravotní komplikace jako přímý důsledek provedeného PET/CT vyšetření. V prvním případě jde často o nespolupráci pacienta s excesivními pohyby v průběhu vyšetření či komplikovaný žilní přístup …více
Abstract:
This thesis is focused on complications at PET/CT examinations. The complications at these examinations are either processes which complicate the progress of examination within the meaning of affection of the quality of outcome efficiency or health complications as the linear after effect of PET/CT examination. In the first example it concerns of uncooperative patients with the excessive movements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Vojtěch Kratochvíl, MHA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOUDKOVÁ, Tamara. Komplikace při PET/CT vyšetřeních a četnost výskytu na oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a. s.. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7asgg3 7asgg3/2
1. 6. 2020
Složky
Soubory
Bulanova, L.
2. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.