Bc. David KOVÁČ

Diplomová práce

Zlepšení informovanosti poskytovatelů sociálních služeb o doporučených způsobech chování při vzniku mimořádné události

Improving awareness of social service providers about the best ways of behavior when an emergency
Anotace:
Cílem práce bylo "Posoudit současný stav informovanosti personálu poskytovatelů sociálních služeb na úseku problematiky mimořádných událostí, posoudit efektivnost realizovaného výukového programu." Na základě stanoveného cíle následně ověřit 2 stanovené hypotézy. Hypotézu č. 1 "Informovanost personálu poskytovatelů sociálních služeb o doporučených způsobech chování při mimořádných událostech nedosahuje …více
Abstract:
The aim of the thesis was "To assess the current state of awareness of the personnel of the social services providers in the field of extraordinary events, to assess the effectiveness of the implemented training program". Based on the stated objective, then, to verify 2 established hypotheses. Hypothesis No. 1, ´Awareness of social service provider staff on the recommended behaviour manners during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁČ, David. Zlepšení informovanosti poskytovatelů sociálních služeb o doporučených způsobech chování při vzniku mimořádné události. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nc2w72 nc2w72/2
14. 8. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 8. 2017
Bulanova, L.
15. 8. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.