Jakub Hertl

Bakalářská práce

Model racionálního střídání hokejových hráčů

Model of rational substitution of ice hockey players
Anotace:
Práce aplikuje ekonometrické postupy v oblasti sportovní statistiky. Vstupní data pro simu-lační modely v práci popisují hráče Národní Hokejové Ligy (NHL). Obsahují hráčův průměrnýčas strávený na ledě a odhad jeho individuálního výkonu. Data byla získána použitím lineár-ního regresního modelu B. Macdonalda [1].Cílem práce je konstrukce a využití dvou modelů, které simulují střídání hráčů v zápase.Jejich …více
Abstract:
The Bachelor thesis applies econometric methods in the area of sport analysis. Input datafor simulation models in the thesis describe players of National Hockey League (NHL). Theyinclude average time of a player on ice and his estimated power. Data were extracted usingB. Macdonald ́s linear regression model in his previous work [1].The thesis focuses on formulation and application of two econometric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Michal Černý
  • Oponent: Ondřej Sokol

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76734